ERIC HOBSBAWM – KARL KORSCH

ERIC HOBSBAWM – KARL KORSCH

2014.03.09.

A poszt-sztálini időszakban az életképes marxizmus utáni kutatás egybeesett a sztálinizmus előtti életképes marxista gondolkodók kutatásával. Nincs logikus oka annak, hogy ez így történjen, de a pszichológiai motívumok, amelyek miatt nemcsak az igazság, hanem... Tovább!
LOSONCZ ALPÁR – KORSCH MARX – MONOGRÁFIÁJA

LOSONCZ ALPÁR – KORSCH MARX – MONOGRÁFIÁJA

2014.03.09.

Korsch a szociáldemokráciából ér­kező forradalmár, a gyakorlati mozgalomban részt­vevő gondolkodó, a nevezetes Marxizmus és filozófia c. mű írója (amely jelentősen hozzá­járult Lukács Történelem és osztály­tudata mellett a marxi gondolkodás filozófiai dimenziójának rehabilitálá­sához), a húszas... Tovább!
VAJDA MIHÁLY – KARL KORSCH: MARXISMUS UND PHILOSOPHIE

VAJDA MIHÁLY – KARL KORSCH: MARXISMUS UND PHILOSOPHIE

2014.03.09.

Mindazokban, akik a marxista filozó­fiát az elmúlt évtizedekben általánosan el­fogadottá vált és hivatalos állásponttá lett ún. “terjedelmi” felfogással azonosít­ják – mely szerint a marxista filozófia nem más, mint a valóság legáltalánosabb törvényszerűségeinek tudománya –,... Tovább!
ANARCHO-KOMMUNISTA KIADÓ – KARL KORSCH KAPCSÁN

ANARCHO-KOMMUNISTA KIADÓ – KARL KORSCH KAPCSÁN

2014.03.09.

Amit Amadeo Bordiga kapcsán említ a szerencsétlen tökfilkó Gilers-Peters az úgynevezett „absztrakt baloldalisággal” kapcsolatban, nincs abban semmi váratlan, sem meglepő. Ez a félrevezető nevű „baloldali absztrakciós mozgalom” már Lenin és követőinek szemét is csípte,... Tovább!