RÉSZEG HAJÓ 10. SZÁM ELSŐ / UTOLSÓ OLDALAK

RÉSZEG HAJÓ 10. SZÁM ELSŐ / UTOLSÓ OLDALAK

2019.09.27.

Az oldalt (nem bolsevik) kommunisták (nem individualista) anarchisták csinálták, azzal a céllal, hogy Részeg Hajó címmel rendszeresen megjelenő újságot hozzanak létre. A lap/újság (ezt szándékukban áll majd nyomtatott formában is kiadni) tartalmazza majd az... Tovább!

DUCZYNSKA ILONA: SZÉLJEGYZETEK A KMP BOMLÁSÁHOZ

2019.09.05.

A KMP kicsisége és emigrációs volta indokolatlannak tüntethetnék fel, hogy annak belső ügyeit és bajait avégból tárgyaljuk a nemzet­közi munkásközvélemény előtt, hogy nemzetközi érdekű tanulságokat vonjunk le belőlük. E belső viszályoknak bizonyos fokig személyes... Tovább!

RÖGTÖNZÖTT GONDOLATOK A (MOZGALMI) VEGETARIANIZMUSRÓL

2019.09.05.

Korunk az öntudatlan ellenforradalom kora. A kommunista teória ismeretlensége, félremagyarázása, lenézése, a forradalmi proletariátus szervezett és öntudatos cselekvésének alkalmi jellege vagy épp hiánya az ellenfél leépülését is maga után vonta. Kilúgozottság mindenütt – csak... Tovább!