SZABÓ ERVIN – DR. ISSKRULJEV KRSZTA

2023.02.16.

Az egyik ország a gazdasági és társadalmi fejlődés magasabb fokán áll, mint a másik. Az előrehaladottabbnak fejlődési irányából, társadalmi és gazdasági állapotából, politikai viszonyaiból leszűrődött elmélet és ez elméletre alapított cselekvési program igaz és... Tovább!

SZABÓ ERVIN – ENGELS FRIGYES

2023.02.16.

Engels Frigyes 1820. november 20-án született Barmenben. Tanulmányait Németországban végezte, azonban érettségi vizsgálata előtt átlépett a kereskedői pályára. Huszonkét éves korában Angliába ment, ahol Manchesterben egy gyárban dolgozott. Filozófiával még Németországban foglalkozott igen behatóan.... Tovább!

SZABÓ ERVIN – FOURIER

2023.02.16.

Nagy tanítómestereinket, Marxot és Engelst, kik a mai tudományos szocializmus igazságait világosan és rendszeresen átlátták, évtizedekkel megelőzte néhány férfiú, kik ez igazságok egyikét-másikát homályosan és rendszertelenül megsejtették. Elfogadtak, kigondoltak valamely elvet, mely nekik csodálatosnak... Tovább!

SZABÓ ERVIN – KELLENEK-E FORRADALMÁROK?

2023.02.16.

Nem lehet arról kétség, hogy Magyarországon ma és még sok időre mindenféle más kérdés sokkal aktuálisabb, mint a társadalmi forradalom. Ez az ország gazdasági és szellemileg elmaradt szegény világ, s ha azt tartjuk, hogy... Tovább!

SZABÓ ERVIN – MARX

2023.02.16.

Mily szerencsétlen időbe kellett esnie Marx születésnapja századik fordulójának! Aki hetven évvel ezelőtt abba a merész, a lelke és a tények akkori állapotához képest forradalmi szózatban csendítette ki manifesztumát: Világ proletárjai, egyesüljetek! – annak... Tovább!

SZABÓ ERVIN – OWEN RÓBERT

2023.02.16.

Owen (olv. Oen) Róbert 1771. május 14-én Newtown városában, Angolországban született, ahol atyja szatócs volt. Róbert hét testvére közül a legfiatalabb volt. Öt éves korában került iskolába és oly szorgalmasan tanult, hogy hét éves... Tovább!

SZABÓ ERVIN – PJOTR LAVROV

2023.02.16.

Pjotr Lavrov 1823. június 2-án született Melechovo orosz faluban, tüzértiszt lett és tanár a szent-pétervári tüzérfőiskolában. Tudományos munkálkodása szemet szúrt a cári kormánynak, amiért 1866-ban száműzték. Ebben az időben írta Történeti leveleit, amelyek óriási... Tovább!

DUCZYNSKA ILONA – MESTERÜNK: SZABÓ ERVIN

2023.02.16.

Megjött a hintó Bicskéről, meghozta a vendégeket. Mind a ház mögé sereglettünk, ahová a „hall” nyílt. Alacsony termetű, fehérbe öltözött, átszellemülten kedves arcú asszony szállt ki, Madzsarné Jászi Alice, a Dalcroze tornatanárnője, akinél az... Tovább!

SZABÓ ERVIN – TÁNCSICS MIHÁLY

2023.02.16.

Kedvező külső körülmények döntő befolyással vannak az ember életére. Ennek a régi mondásnak igazát semmi sem bizonyítja jobban, mint az az életpálya, amelyet Táncsics Mihály futott be. Ha ez a férfiú nem mint tanulatlan... Tovább!

SZABÓ ERVIN – A SZOCIÁLDEMOKRÁCIA VÁLSÁGA

2023.02.16.

Nehéz volna annak, aki a német szociáldemokrata parlamenti frakció szakadásának okait a nyilatkozatok és ellennyilatkozatok, a határozatok és ellenhatározatok áradatából akarná kikutatni, tiszta képet alkotnia az igazi indítékokról. Mert — a szélső jobbon és... Tovább!