A MAGYARORSZÁGI OSZTÁLYHARC TÖRTÉNETE 1919-1945 KÖZÖTT

2023.02.16.

Az 1917-23-as forradalmi hullám leverésének részeként, a Magyarország területén zajló proletárforradalom visszaszorítása érdekében a burzsoázia, a proletariátus gyengeségeit kihasználva, rendkívül változatos eszközöket vetett be. Amíg az önszerveződő proletariátus fegyverrel a kezében aktívan harcolt az... Tovább!