ANTON PANNEKOEK – MARXIZMUS MINT CSELEKVÉS

ANTON PANNEKOEK – MARXIZMUS MINT CSELEKVÉS

2015.11.13.

A történelmi materializmusnak ezért szükségszerűen fel kellett vállalnia egy hatalmas fatalisztikus hangsúlyt, és ez világosan látható a korszak vezetőinek és teoretikusainak lelkében. Várakozva, a propagandát ezalatt is folytatva, szervezve a növekvő proletár tömegeket, mivel... Tovább!
ANARCHO-KOMMUNISTA KIADÓ – KARL KORSCH KAPCSÁN

ANARCHO-KOMMUNISTA KIADÓ – KARL KORSCH KAPCSÁN

2014.03.09.

Amit Amadeo Bordiga kapcsán említ a szerencsétlen tökfilkó Gilers-Peters az úgynevezett „absztrakt baloldalisággal” kapcsolatban, nincs abban semmi váratlan, sem meglepő. Ez a félrevezető nevű „baloldali absztrakciós mozgalom” már Lenin és követőinek szemét is csípte,... Tovább!
ERIC HOBSBAWM – KARL KORSCH

ERIC HOBSBAWM – KARL KORSCH

2014.03.09.

A poszt-sztálini időszakban az életképes marxizmus utáni kutatás egybeesett a sztálinizmus előtti életképes marxista gondolkodók kutatásával. Nincs logikus oka annak, hogy ez így történjen, de a pszichológiai motívumok, amelyek miatt nemcsak az igazság, hanem... Tovább!
LOSONCZ ALPÁR – KORSCH MARX – MONOGRÁFIÁJA

LOSONCZ ALPÁR – KORSCH MARX – MONOGRÁFIÁJA

2014.03.09.

Korsch a szociáldemokráciából ér­kező forradalmár, a gyakorlati mozgalomban részt­vevő gondolkodó, a nevezetes Marxizmus és filozófia c. mű írója (amely jelentősen hozzá­járult Lukács Történelem és osztály­tudata mellett a marxi gondolkodás filozófiai dimenziójának rehabilitálá­sához), a húszas... Tovább!
VAJDA MIHÁLY – KARL KORSCH: MARXISMUS UND PHILOSOPHIE

VAJDA MIHÁLY – KARL KORSCH: MARXISMUS UND PHILOSOPHIE

2014.03.09.

Mindazokban, akik a marxista filozó­fiát az elmúlt évtizedekben általánosan el­fogadottá vált és hivatalos állásponttá lett ún. “terjedelmi” felfogással azonosít­ják – mely szerint a marxista filozófia nem más, mint a valóság legáltalánosabb törvényszerűségeinek tudománya –,... Tovább!
I.C.G. – SYLVIA PANKHURST ÉS A WORKERS DREADNOUGHT

I.C.G. – SYLVIA PANKHURST ÉS A WORKERS DREADNOUGHT

2014.02.16.

Egy olyan korszakban készült el a Pankhurst-csoport programja, amikor tényleges szakadás zajlott le a munkásmozgalomban – az ellenforradalmi áramlat és a forradalmi áramlat között. Az osztályharcosok igen sokáig bíztak Moszkvában, és csak akkortájt tértek... Tovább!
FRANZ PFEMFERT ÉS A DIE AKTION

FRANZ PFEMFERT ÉS A DIE AKTION

2014.02.15.

A Nemzetellenes Szocialisták Pártjának németországi csoportja, amely az Akció c. berlini újság körül képződött 1915-ben, és a katonai uralom alatt illegálisan működött, a következő felhívással fordul az összes kapitalista vezetésű ország forradalmi szocialistáihoz. A... Tovább!
CAJO BRENDEL – TÉZISEK A KÍNAI FORRADALOMRÓL

CAJO BRENDEL – TÉZISEK A KÍNAI FORRADALOMRÓL

2014.02.14.

1915-ben született Hollandiában, Hágában. Kispolgári környezetben nőtt fel, apja vállalkozása a világgazdasági válság idején csődbe ment. Brendel a szülői ház elhagyása után gyakran volt munkanélküli. Politikailag kezdetben a trockizmussal szimpatizált, de észhez tért, és... Tovább!