MAGYARORSZÁGI PROLETÁR MOZGALOM – PDF/HTML ÁLLOMÁNY

2023.02.16.

ANGYAL ISTVÁN SAJÁT KEZŰ VALLOMÁSAI; BALÁZS BÉLA LEVELEI LUKÁCS GYÖRGYHÖZ; BILL LOMAX: MAGYARORSZÁG 1956-BAN; BÖDŐK GERGELY: A "PROLETÁRFORRADALOM HŰSÉGES KATONÁI" VAGY "KÖZÖNSÉGES HARAMIÁK" - KIK VOLTAK A "LENIN-FIÚK"? BUDAPESTI ISKOLA (FEHÉR FERENC - HELLER ÁGNES - MÁRKUS GYÖRGY... Tovább!

ANDY ANDERSON – A MUNKÁSTANÁCSOK

2023.02.16.

„Náluk nem az volt a kérdés, vajon lesz–e elnökük, hanem őket az a kérdés érdekelte, hogy amikor elfoglalták a bányákat a drótköteleket épségben megőrizzék, nehogy megálljon a termelés. Továbbá a kenyér kérdése érdekelte őket,... Tovább!

BARTA SÁNDOR – 1919

2023.02.16.

Kidülledtség! Kilométeres lábú rendőrlovak átnyerítettek az utcák emeletes gerincén, sikongó villamosok, csákók meg véres combok feltáncoltak az ég záporába, zápor! emberek és állatok egymásra vicsorítottak a halál öblével, felzendült kürtök és cinóberes tornyokba dűlt vezérek! - diákok! a tetőkig dobálták a véres, sokvelős fejüket templomok! lekáromkodták a... Tovább!

CLAUDE LEFORT – A MAGYAR FELKELÉS

2023.02.16.

Francia nyelven – a sok burzsoá szerző mellett – a proletármozgalom tagjai közül is megírták néhányan a maguk 1956-os elemzését. Mi természetesen azokat akartuk leközölni, amelyek e mozgalmat írásaik által előrelendítették vagy legalább elgondolkodtatóak.... Tovább!

CORNELIUS CASTORIADIS – A MAGYAR FORRÁS 1956

2023.02.16.

Talán elnézést kellene kérnem, amiért önmagamat idézem. Most azonban, húsz esztendő elmúltával talán még határozottabban, még elszántabban teszem fel ezt a kérdést, mint annak idején. Semmi sem változtatta meg a legkisebb mértékben sem e... Tovább!

CORNELIUS CASTORIADIS – KÉRDÉSEK AZ FKP VEZETŐIHEZ

2023.02.16.

Elöljáróban annyit mindenesetre érdemes leszögezni, hogy a francia párt a leghithűbb sztálinista párt volt a nyugati bolsevik pártok között. Írása elején Castoriadis arra is rámutat, hogy más egyéb burzsoá pártok általában milyen félelmetes cinizmussal... Tovább!

JÓZSEF ATTILA – ARS POETICA

2023.02.16.

Költő vagyok - mit érdekelne engem a költészet maga? Nem volna szép, ha égre kelne az éji folyó csillaga. Az idő lassan elszivárog, nem lógok a mesék tején, hörpintek valódi világot, habzó éggel a tetején. Szép a forrás - fürödni abban! A nyugalom,... Tovább!

KOVÁCS ANDRÁS – TV-INTERJÚ LUKÁCS GYÖRGGYEL

2023.02.16.

Lukács György: Az egyedüli személyes kapcsolatom az volt, hogy a Komintern III. kongresszusán én a magyar pártnak a delegátusa vol­tam, és mint ilyet egyszer be is mutattak Leninnek. Csak nem szabad elfelejteni, hogy a... Tovább!

LUKÁCS GYÖRGY A SZTÁLINIZMUSRÓL

2023.02.16.

Lukács György Caroccu-levélként emlegetett és magyarul eddig hozzáférhetetlen írása a sztálini korszakról külső okok és belső késztetések szerencsés egybeesésének hatására született. Egyrészt az SZKP 1961 októberében megtartott XXIL kongresszusa felélesztette és elmélyítette, a sztálini... Tovább!

JUSTUS PÁL: A SZOCIALIZMUS ÚTJA

2023.02.16.

Bizonyosra veszem, hogy ez a tanulmány, még a barátoknak és ellenségeknek abban a szűk körében is, amelyhez a közeljövőben eljuthat, viták, ellentmondások és ellenvélemények özönét fogja kiváltani. Részben célját és igazolását látja ebben. A... Tovább!