NÉMET-HOLLAND ÉS BRIT BALOLDALI KOMMUNIZMUS; PDF/HTML ÁLLOMÁNY

2024.06.29.

A NÉMETORSZÁGI KOMMUNISTA MUNKÁSPÁRT (KAPD) - A4 (PDF). A NÉMETORSZÁGI KOMMUNISTA MUNKÁSPÁRT (KAPD) - BROSÚRA (PDF). ANTON PANNEKOEK: A VILÁGFORRADALOM FEJLŐDÉSE ÉS A KOMMUNIZMUS TAKTIKÁJA; HERMAN GORTER: NYÍLT LEVÉL LENIN ELVTÁRSHOZ (PDF). ANTON PANNEKOEK: LENIN MINT FILOZÓFUS... Tovább!

ANTON PANNEKOEK – GORTER POLITIKÁJA

2023.02.16.

A Revolution Proletarienne 50. számában (1951. május, 171. oldal) S. Tas Herman Gorterről úgy ír, mint aki “meglehetősen rossz politikát” folytatott. Szükségesnek érezzük, hogy kompenzáljuk ezt a cikket Gorter politikájának pozitív jellegéről szóló bizonyos... Tovább!

ANTON PANNEKOEK – A FASIZMUS SZEREPE (1936)

2023.02.16.

A fasizmus fő jellegzetessége a kispolgárság és a középosztály szervezése a magánüzlet szűklátókörű szellemével egy tömegszervezetbe, amely elég erős a proletár szervezetek ellenőrzéséhez és legyőzéséhez. Ez az osztály, amely a tőkések és a munkásosztály... Tovább!

ANTON PANNEKOEK – LENIN, MINT FILOZÓFUS

2023.02.16.

Oroszországban a bolsevik párt a világháború előtt a radikális marxizmus képviselőjeként jelentkezett. Miközben a mensevikeknél erőteljesen felléptek a nyugat-európai reformizmushoz hasonló tendenciák, a bolsevizmus a nyugat-európai munkásmozgalom radikális, marxizmusra hivatkozó részével állt szellemi összeköttetésben.... Tovább!

ANTON PANNEKOEK – SZTRÁJKOK

2023.02.16.

A munkásmozgalomban a harc két fő formáját különböztetik meg, melyeket gyakran a harc politikai és gazdasági terepeként jelölnek meg. Az előbbi a parlamenti vagy hasonló szervek választásaira összpontosított, az utóbbi magasabb bérekért vagy jobb... Tovább!

ANTON PANNEKOEK – ÍR KOMMUNISTA POLITIKA (1922)

2023.02.16.

Nagy megelégedéssel olvastam cikkét az Ír Kommunista Párt programjáról, és úgy gondolom, tökéletesen igaza van abban, hogy azt nem-kommunista programnak nevezi. Bizony, a kommunista gondolat lényege, hogy a társadalomnak a kapitalizmusból a kommunizmusba való... Tovább!

ANTON PANNEKOEK – MARXIZMUS MINT CSELEKVÉS

2023.02.16.

A történelmi materializmusnak ezért szükségszerűen fel kellett vállalnia egy hatalmas fatalisztikus hangsúlyt, és ez világosan látható a korszak vezetőinek és teoretikusainak lelkében. Várakozva, a propagandát ezalatt is folytatva, szervezve a növekvő proletár tömegeket, mivel... Tovább!

ANTON PANNEKOEK – MUNKÁSOK HARCA (1905)

2023.02.16.

A politikai küzdelem, amit a szociáldemokrata munkásság folytat s amelynek minden választási harc epizódja, elsősorban nem bizonyos politikai intézményekért való harc, hanem általános osztályharc a birtokos és a birtoktalan osztály között. Hogy helye­sen foghassuk... Tovább!

ANTON PANNEKOEK – PÁRT ÉS MUNKÁSOSZTÁLY (1936)

2023.02.16.

Az új munkásmozgalomnak csak a kezdeti stádiumában vagyunk. A régi munkásmozgalom pártok formájában öltött testet, és ma a pártba vetett bizalom a legerősebb fékezője a munkásosztály akcióképességének. Ezért nem próbálunk új pártot létrehozni. Nem... Tovább!