ANTON PANNEKOEK – MARXIZMUS MINT CSELEKVÉS

ANTON PANNEKOEK – MARXIZMUS MINT CSELEKVÉS

2015.11.13.

A történelmi materializmusnak ezért szükségszerűen fel kellett vállalnia egy hatalmas fatalisztikus hangsúlyt, és ez világosan látható a korszak vezetőinek és teoretikusainak lelkében. Várakozva, a propagandát ezalatt is folytatva, szervezve a növekvő proletár tömegeket, mivel... Tovább!
ANTON PANNEKOEK – SZTRÁJKOK

ANTON PANNEKOEK – SZTRÁJKOK

2014.02.14.

A munkásmozgalomban a harc két fő formáját különböztetik meg, melyeket gyakran a harc politikai és gazdasági terepeként jelölnek meg. Az előbbi a parlamenti vagy hasonló szervek választásaira összpontosított, az utóbbi magasabb bérekért vagy jobb... Tovább!
ANTON PANNEKOEK – ÍR KOMMUNISTA POLITIKA (1922)

ANTON PANNEKOEK – ÍR KOMMUNISTA POLITIKA (1922)

2014.02.14.

Nagy megelégedéssel olvastam cikkét az Ír Kommunista Párt programjáról, és úgy gondolom, tökéletesen igaza van abban, hogy azt nem-kommunista programnak nevezi. Bizony, a kommunista gondolat lényege, hogy a társadalomnak a kapitalizmusból a kommunizmusba való... Tovább!
ANTON PANNEKOEK – MUNKÁSOK HARCA

ANTON PANNEKOEK – MUNKÁSOK HARCA

2014.02.14.

A politikai küzdelem, amit a szociáldemokrata munkásság folytat s amelynek minden választási harc epizódja, elsősorban nem bizonyos politikai intézményekért való harc, hanem általános osztályharc a birtokos és a birtoktalan osztály között. Hogy helye­sen foghassuk... Tovább!
ANTON PANNEKOEK – PÁRT ÉS MUNKÁSOSZTÁLY (1936)

ANTON PANNEKOEK – PÁRT ÉS MUNKÁSOSZTÁLY (1936)

2014.02.14.

Az új munkásmozgalomnak csak a kezdeti stádiumában vagyunk. A régi munkásmozgalom pártok formájában öltött testet, és ma a pártba vetett bizalom a legerősebb fékezője a munkásosztály akcióképességének. Ezért nem próbálunk új pártot létrehozni. Nem... Tovább!