RÉSZEG HAJÓ KOMMUNISTA OLDAL

2022. 12. 07.

Az oldalt (nem bolsevik) kommunisták, (nem individualista) anarchisták csinálták, azzal a céllal, hogy Részeg Hajó címmel rendszeresen megjelenő újságot hozzanak létre. A lap/újság (ezt szándékukban áll nyomtatott formában is kiadni) tartalmazza majd az oldal szerkesztőinek álláspontját. Ugyanakkor cél az is, hogy valamiféle archívumot hozzanak létre a radikális, a meghatározó, vagy épp csak érdekesebbnek tűnő osztályharcos, forradalmi (pl. Marx – Engels, Bakunyin, Mahno,  “baloldali” kommunisták stb.) munkásmozgalmi (akár ellenforradalmi, pl. bolsevikok, szindikalisták, szocdemek stb.) dokumentumokból, szövegekből, linkekből. Ezekkel az írásokkal, linkekkel  nem feltétlen értenek egyet, de a munkásmozgalom jelenének és történelmének mind teljesebb megismerésének érdekében fontosnak tartják közlésüket. Forrásmegjelölésekről: A Részeg Hajó szerkesztői nem filológusok, nem történészek és nem is céljuk a tudományos karrier. A források jelölésénél előforduló hibák miatt elnézést kérnek, de örülnek, ha a szövegeket fel tudják tenni. Ha valakinek ez irányban valamilyen hiányérzete van, és van rá elég ideje, nyugodtan utána járhat. Írja meg nekünk, aztán ha van rá időnk, javítjuk. Előre is köszönjük.

Kontakt: reszeghajo1@gmail.com


De kritikánk állítása éppen az, amit csak ismételnünk lehet: a kommunizmus a kapitalizmus által lehetővé és szükségessé tett, meghatározott és kikényszerített-kikényszerítő meghaladva tagadás (ne felejtsük: a kommunizmus, mint folyamat nem csak a „kész” társadalmi-gazdasági alakulatot, annak felépítésének időszakát, az új termelőerők, termelőeszközök, mentalitások elterjedésének, megerősödésének időszakát a régiekből, illetve a régiekkel szemben: a proletárdiktatúrát jelenti, hanem annak lehetővé tevőjét, a mozgalmat, s annak forradalmát). Nem a kapitalizmus démonizálása, ellentmondásainak puszta ürügyként, illetve bizonyítékként való felhasználása a cél, mondván: ez rossz rendszer, de mi tudunk egy jobbat. Ami nem más, mint radikálisnak tetsző szüret a semmiből, jól avagy rosszul. De egyébként megvagyunk, kösz. Nem. Történelmileg oda jutottunk, hogy a kapitalizmus civilizációs stb. színvonalának fenntartásához is új rendszer, a kapitalizmus alapvető ellentmondásainak új minőségen való továbbhajtása/megoldása kell: nemzetközi társadalmasítás, a termelőerők továbbfejlesztése a szabad személyiségfejlesztés-fejlődés szükségleteit megteremtendő-kielégítendő, a kapitalizmus civilizációs szintjét meghaladva így egyben. Nem azért kell a kommunizmus, hogy az emberiséget valami elképzelt, úgy vélt, humanista, ésatöbbi beállítottságból következő jóságosság érje. Hanem mert csak az lehet az új társadalmi-gazdasági alakulat a kapitalizmus után és egyben – szerencsére – így szűnhet meg az emberiség nyomorúsága, kiszolgáltatottsága egymásnak, a természetnek, a világmindenségnek…

 

“A kommunizmus számunkra nem valamilyen állapot, amit létre kell hozni, nem egy eszme, amelyhez a valóságnak igazodnia kell. Kommunizmusnak azt a valóságos, élő mozgalmat nevezhetjük, amely véget vet a dolgok jelenlegi állapotának. E mozgalom feltételei a ma fennálló előfeltételből adódnak.” (Karl Marx- Friedrich Engels: A német ideológia) —

 

Linkek: