ANARCHIZMUS – PDF/HTML ÁLLOMÁNY

2023.02.16.

ALEXANDRE GHÉ: NYÍLT LEVÉL P. KROPOTKINNAK /1916/ ; ERRICO MALATESTA: AZ ANARCHISTÁK ELFELEJTETTÉK ELVEIKET /1914/  (PDF).  BOZÓKI ANDRÁS - SÜKÖSD MIKLÓS: ANARCHIZMUS ANTOLÓGIA (PDF). BOZÓKI ANDRÁS - SÜKÖSD MIKLÓS: MAGYARORSZÁGI ANARCHIZMUS ANTOLÓGIA (PDF). DANIEL GUÉRIN: ANTOLÓGIA (PDF). ERRICO... Tovább!

TROCKIJ – VAKLÁRMA KRONSTADT KÖRÜL

2023.02.16.

A Kronstadt körüli ernyedetlen energiájú kampány bizonyos miliőbe vezet. Azt gondolhatnánk, hogy a kronstadti lázadás nem is 17 éve, hanem csak tegnap történt. Anarchisták, orosz mensevikek, a londoni Iroda baloldali szociáldemokratái, egyéni tévelygők, Miljukov... Tovább!

VICTOR SERGE – KRONSTADTRÓL – MÉG EGYSZER

2023.02.16.

A probléma valójában sokkal átfogóbb maguknál a Kronstadt-i eseményeknél, amelyek mégiscsak csupán egy epizódot alkottak. Wright és Trockij egy meglehetősen egyszerű tézist állítanak föl: a Kronstadt-i lázadás objektíve ellenforradalmi volt, Lenin és Trockij Központi... Tovább!

ALEXANDER BERKMAN – KRONSTADTI NAPLÓ – 1921

2023.02.16.

Rendkívül nagy a hideg, és ez sok szenvedést okoz a városban. A hóvihar elvágott minket a vidéktől, az élelmiszerellátás majdnem teljesen megszűnt. Fél font kenyér jut mindenkinek. A Hotel Astoria közelében lévő farakás körül... Tovább!

ANTE CILIGA – A KRONSTADTI LÁZADÁS

2023.02.16.

Wendelin Thomas (az 1918-as német matrózlázadás egyik vezetője, a Moszkvai Pereket Vizsgáló Amerikai Bizottság tagja) és Trockij levélváltása az 1921-es kronstadti eseményekről széles körű nemzetközi vitát váltott ki. Már önmagában ez is jelzi a... Tovább!

CAJO BRENDEL – KRONSTADT, 1921: AZ OROSZ FORRADALOM PROLETÁR ELHAJLÁSA

2023.02.16.

Azok, akik az 1917-es Orosz Forradalmat szocialistaként mutatják be, a polgárháború évei alatt kialakult bolsevik rendszert proletár hatalomként, a Finn-öböl szigeterődjében történteket pedig szükségszerűen olyan ellenforradalmi kísérletként ábrázolják, melynek célja a „munkásállam” megdöntése volt.... Tovább!

PAUL AVRICH: KRONSTADT 1921

2023.02.16.

A Vasziljevszkij-szigeten lezajlott tüntetés csak ízelítő volt az elkövetkező eseményekből. Másnap, február 25-én a Trobucsnij gyár munkásai ismét az utcára vonultak és bejárták a környező gyárakat felszólítva az ott dolgozókat, hogy hagyják abba a... Tovább!