RH1

2014. február

RÉSZEG HAJÓ 1. SZÁM
★ ★ ★

A tőkefelhalmozás lehetősége minden társadalmi elválasztásnál, tulajdonnál, eme elválasztást fenntartó összekapcsolásnál, árucserénél, így munkaerő bérlésénél is fennáll. De nem minden esetben valósul meg ez a lehetőség....

RH2

2014. szeptember

RÉSZEG HAJÓ 2. SZÁM
★ ★ ★

"A siker egy eleme birtokukban van – a számuk; a szám azonban csak akkor nyom latba, ha szövetkezés egyesíti és tudás vezeti. A múlt tapasztalata megmutatta, hogy ha a munkások semmibe veszik azt a testvéri köteléket, amelynek fenn kell állnia..."

RH3

2015. október

RÉSZEG HAJÓ 3. SZÁM
★ ★ ★

A fennálló társadalmi rendszer: a kapitalizmus. Ez a rendszer mindent társadalmilag szükséges munkaidőkké, értékké old, mindent azzal mér, termelésének célja a minél több érték felhalmozása és felhasználása a minél több értékért...

RH4

2016 tavasz

RÉSZEG HAJÓ 4. SZÁM
★ ★ ★

Terror és háború. A kapitalizmus uralkodó
osztályának: haszon és hatalomlesőinek ez az
egyetlen reális válasza saját rendszerük
önmagán való túlfejlődésére, a haszon és
hatalom lehetőinek beszűkülésére...

RH5

2016 ősz

RÉSZEG HAJÓ 5. SZÁM
★ ★ ★

Mindenkinek képessége, lehetősége szerint kell túllépnie a kapitalizmus által rákényszerített egyoldalúságon, korlátoltságon; és aki többet tud, az nem különülhet el gőgös elitként a többitől...

RH6

2017 tavasz

RÉSZEG HAJÓ 6. SZÁM
★ ★ ★

A Föld lakossága 1 százalékának tulajdonában van a rendelkezésre álló források 46 százaléka: 1 százaléké a 46 százalék, azaz csaknem a fele. A Föld lakossága 10 százalékának tulajdonában van a rendelkezésre álló források 86 százaléka...

RH7

2017 nyár

RÉSZEG HAJÓ 7. SZÁM
★ ★ ★

A szélsőbaloldal ikonikus alakja és rendszere magát „szocialistának”, „kommunistának” titulálta - legalábbis azután, hogy kiderült: rendszerét, annak uralkodó osztályát, államát az USA-val szemben, azzal konkurálva lehet csak fenntartani...

RH8

2017/18 tél

RÉSZEG HAJÓ 8. SZÁM
★ ★ ★

150 éve jelent meg a Tőke első kötete. Erre az évfordulóra Engels két recenziójával emlékezünk; s egyben megragadjuk az alkalmat arra, hogy rámutassunk néhány, a dialektikus és történelmi materializmus módszertana, az így feltárt valóság törvényszerűségei, szükségszerűségei, perspektívái (...) és a helytelen taktikai-stratégiai elgondolások, alkalmazások, adott célt végső soron tagadó eszközök közötti ellentmondásra...

RH9

2018 tavasz

RÉSZEG HAJÓ 9. SZÁM
★ ★ ★

“Míg a hamis tudat logikája sohasem juthat el semmiféle valódi önismeretig, addig a spektákulumról való kritikai igazság keresésének egyben igaz kritikának is kell lennie. Gyakorlati harcot kell vívnia, vállvetve a spektákulum esküdt ellenségeivel, és be kell ismernie, hogy nélkülük magának sincs helye."

RH10

2019 nyár-ősz

RÉSZEG HAJÓ 10. SZÁM
★ ★ ★

Korunk az öntudatlan ellenforradalom kora. A kommunista teória ismeretlensége, félremagyarázása, lenézése, a forradalmi proletariátus szervezett és öntudatos cselekvésének alkalmi jellege vagy épp hiánya az ellenfél leépülését is maga után vonta...

RH11

2020 tavasz-nyár

RÉSZEG HAJÓ 11. SZÁM
★ ★ ★

Először is le kell szögeznünk azt, hogy a sztálinizmus fogalma alatt mi nem (pusztán) egy filozófiai-gazdasági stb. iskolát, irányzatot értünk; nem is azt, hogy egy-egy társadalmi jelenség, netán maga a társadalom Sztálin mintegy a semmiből keletkező találmányaként jött létre...

RH12

2020 ősz

RÉSZEG HAJÓ 12. SZÁM
★ ★ ★

Amit a legelőször tisztázni kell: a világjárvánnyá, azaz pandémiává terjedő COVID-19 nevű betegség, illetve az azt létrehozó SARS-CoV-2 vírus (2020. február 11-e előtti ideiglenes nevén: 2019-nCoV) egy különös társadalom különös terméke: a kapitalizmusé...

RH13

2022 nyár

RÉSZEG HAJÓ 13. SZÁM
★ ★ ★

Válságból válságba válságokon keresztül: ez az örökké (fenn)tartható kapitalizmus polgári ideológiája, amit a tőkés részigazsággá nyomorított és spektakularizált „harc az élet” filozófiája legitimál...

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
RH1
RH1
RH2
RH2
RH3
RH3
RH4
RH4
RH5
RH5
RH6
RH6
RH7
RH7
RH8
RH8
RH9
RH9
RH10
RH10
RH11
RH11
RH12
RH12
RH13
RH13
previous arrow
next arrow