RABSZOLGÁK ÉS TÖRVÉNYEK – RÖPLAP A 2018/19-ES TÁRSADALMI MOZGÁSOK KOMMUNISTA RADIKALIZÁLÁSÁÉRT

2023. 02. 16.

RABSZOLGÁK ÉS TÖRVÉNYEK – RÖPLAP A 2018/19-ES TÁRSADALMI MOZGÁSOK KOMMUNISTA RADIKALIZÁLÁSÁÉRT

Munkások, diákok, nyugdíjasok!

Munkanélküliek, hajléktalanok, menekültek!

Kizsákmányoltjai, alávetettjei, kisemmizettjei az állam és a tőke világának!

A tőke és az állam világrendszere újabb áldozatokat követel tőletek saját működéséért, az uralkodó osztály hasznáért és hatalmáért. De ez a rendszer az eleven munkaerő alávetésén, kizsákmányolásán, kisemmizésén alapul. A tőke minél többet facsar ki a bérmunkából, annál kevesebb munkaerőre lesz szüksége inkább előbb, mint utóbb: a profitért és hatalomért a fogyasztáson egyre jobban túlhajtott termelés tőke és népességfelesleghez, a tőke és az állam által megoldhatatlan túltermelési válságokhoz vezet. Munkába hajszol, hogy munkanélkülivé tegyen; profitot hajszol, hogy a tőkefeleslege ne hozzon profitot; korlátlan hatalmat akar, hogy a társadalmi újratermelést válságokkal bénítva apró dögök káoszává és uralhatatlan uralmává legyen. Önmagán túlélt, önmagát pusztító rendszer ez, ami az egész világot fenyegeti. Ezért nem éltetni kell ezt a rendet, hanem felszámolni.

A NER ennek a rendnek a része és terméke. A NER uralkodói e társadalmi viszonyoknak felelnek meg. A tőke és az állam uraiként szolgái azoknak. Ellenük harcolni nem lehet másképp, mint a tőke és az állam viszonyai ellen harcolva. Növekvő brutalitásuk a tőke és az állam szervezettségén alapul; ezért e szervezettséggel szemben csak az alávetettek, kizsákmányoltak, kisemmizettek szerveződése, szolidaritása állhat ellen.

SZTRÁJK, BLOKÁD, FOGLALÁS – a tőke és az állam elleni szolidaritás létrehozói, iskolái, elmélyítői. A kezdet és nem a vég.

A SZTRÁJK nem egy lovagi torna, nem udvarias gesztus, nem egyezkedés. Igen, a mindenkori kormány jól mondja: a sztrájk – zsarolás. A világkapitalizmus, a NER kisemmizettjeinek, kizsákmányoltjainak egyik legkomolyabb eszköze arra, hogy kicsikarja, kizsarolja, kiharcolja, elvegye a tőkétől a létfeltételek feletti uralmat, hogy ne a tőke és az állam diktáljon. Hogy az alávetettek, kizsákmányoltak, kisemmizettek tömegei ne jussanak végképp a tőkés rend, a NER „rabszolgatörvényének” szép, új világába, hogy ne legyenek az irgalmatlan elnyomatás ostoba, szótlan, eleven-holt elszenvedői és így fenntartói. A sztrájk támadás a tőke ellen, méghozzá ott, ahol a legjobban fáj neki: a tőketermelésben.

A sztrájk nem szimbólum, a sztrájk nem annak mérlegelése, hogy miként működhetnének tovább a dolgok, nem kétórás és nem figyelmeztető. A sztrájk a tőkére kényszerített csend!

Megáll és leáll minden!

Nem valami könnyed céges buli, hol a szakszervezetek bölcs felügyelete mellett a kis naivak kitombolják magukat, és a jó vezetők aztán okos kompromisszumokkal eladják őket, hogy újra meg újra csak ennyi legyen a reális és lehető. Nem politikai piknik, hogy a tőke és az állam „ellenzék” nevű frakciója reklámozhassa magát, hogy a lázadó tömeget politikai PR-ja alkatrészévé nyomorítva megmentse saját hasznát és hatalmát.

Nem, a sztrájk nem demokratikus bájcsevely, hanem harc a létünkért. Egymásért való kiállás és támadás. Ha visszakozunk, ha eláruljuk egymást, ha megfelelünk ellenségeinknek, a tőke, az állam igényeinek – örökre szolgák maradunk. Egymást elvesztve mindent elvesztünk.

A BLOKÁD nem majális egy sehová se vezető dűlőúton. Nem jóindulatú KRESZ-szabályzat. Nem félpályás pancserkodás, hanem bénítás. A világkapitalizmus, a NER kisemmizettjeinek, kizsákmányoltjainak szintén komoly lehetősége arra, hogy teljes blokáddal megbénítsa a tőkések, a NER lovagok áruinak keringését. Ezért nem az út felét, meg az autópályán a leállósávot kell lezárni. Hanem teljesen a nagyobb gyárakhoz, áruházakhoz vezető utakat. Ne tudjanak kereskedni! Ne tudjanak tovább lopni!

A FOGLALÁS nem azt jelenti, hogy mínusz 10 fokban legyalogolunk 7-8 km-t, majd hagyjuk, hogy pár ellenzéki képviselő beugorjon a köztévébe és „szigorúan csak a kamerák előtt” eljátssza a mártírt, a roppant fontost, a megkerülhetetlen hőst. A foglalás azt jelenti, hogy behatolunk a közintézményekbe, tv-be, rádiókba, bankokba és áruházakba és nem hagyjuk azokat működni. Ahogy a tőke termelő és értékesítő helyeit, az ipar termelését, a szállítást, a kereskedelmet meg kell bénítanunk, úgy az ideológia- és hazugságtermeléssel sem járhatunk el másképp.

Munkások, diákok, nyugdíjasok!

Munkanélküliek, hajléktalanok, menekültek!

Kizsákmányoltjai, alávetettjei, kisemmizettjei az állam és a tőke világának!

Ne felejtsétek: aki a tőkével és az állammal egyezkedik, aki a saját hasznáért és hatalmáért cselekszik, az a szolidaritásotokat, az együttműködéseteket rombolja, az egyetlen fegyvereteket veszi el tőletek. A szakszervezeti vezető, a politikus csak addig szervezhet titeket a maga hasznáért és hatalmáért, míg ti nem szerveződtök meg minden hatalmat a hatalomért működés ellen. A rendőr csak addig üthet titeket, amíg nem vagytok erősebbek: szervezettebbek urainál, az államnál és a tőkénél. Vagy ők diktálnak vagy ti. Nem barátkozni kell velük. Hanem szervezkedni nélkülük és ellenük.

2019. 01. 07.

www.reszeghajo.hu

*

PDF: RABSZOLGÁK ÉS TÖRVÉNYEK – RÖPLAP A 2018/19-ES TÁRSADALMI MOZGÁSOK KOMMUNISTA RADIKALIZÁLÁSÁÉRT

0 comments on “RABSZOLGÁK ÉS TÖRVÉNYEK – RÖPLAP A 2018/19-ES TÁRSADALMI MOZGÁSOK KOMMUNISTA RADIKALIZÁLÁSÁÉRTAdd yours →

Vélemény, hozzászólás?