RÖPLAP A 2014-ES VÁLASZTÁSOKRA

2023. 02. 16.

RÖPLAP A 2014-ES VÁLASZTÁSOKRA

Mára mind nyilvánvalóbbá válik, hogy a kapitalizmus a földi élet, és közvetlen, az emberek létbiztonságát megtámadó rendszer.

– Olyan rendszer, amely önmaga viszonyaihoz, lehetőségeihez képest túltársadalmasodott, mégse tud össztársadalmivá válni, és minden eddiginél erősebb az atomizáció, az egoizmus, a tulajdonmánia.

– Olyan rendszer, amely önmaga viszonyaihoz, lehetőségeihez képest mind nemzetközibb és mégse tudja nemzetközi egységbe kovácsolni az emberiséget. A háború, az erőszak a mindennapok részévé vált.

– Olyan rendszer, amely önmaga viszonyaihoz, lehetőségeihez képest túlfejlődött ennek következtében milliók pauperizálódtak, váltak a rendszer számára feleslegessé. Másrészt a profitéhségét mind inkább a kizsákmányolás fokozásával tudja csak elérni.

A kapitalizmusban a termelőerők és a termelési viszonyok ellentmondásban vannak, és ezen ellentmondásokat képtelen feloldani.

Avagy lehet reformizmust vagy populista fasizmust követelni/óhajtani és végrehajtani, lehet demokrácia, vagy lehet tekintélyuralmi rendszer, netán diktatúra. Lehet Összefogás 2004, LMP vagy Fidesz, Jobbik, Munkáspárt és egyéb baloldali, szélsőbaloldali párt… tökmindegy. Ettől még a tőkés rend ellentmondásai tovább dolgoznak és a bolygó nem végtelen.

Szavazz, vagy ne szavazz! Ha akarod bojkottáld a választásokat. Teljesen érdektelen.

A feladat nem ez. A feladat a kapitalizmus ellentmondásainak feloldása. Azaz az, hogy a kizsákmányoltak a bérmunkásosztály és a pauperek, illetve egyéb nyomorultak végre felismerjék a közös érdeket , maguk kezébe vegyék sorsukat és egységes proletár osztállyá szerveződjenek. Kiélezzék az osztályháborút, és a kapitalizmusban létrejött azt egyre inkább tagadó tendenciákat továbblökjék és a kapitalizmus lerombolásával új társadalmi viszonyokat teremtsenek.

A feladat tehát a meghaladva tagadás, a kommunista társadalom kiharcolása a kommunista forradalom és proletárdiktatúra által!

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK!

2014. október