KIÁLTVÁNY A VÁROSLIGETI FAVÁGÁSSAL ÉS TÉRFOGLALÁSSAL KAPCSOLATBAN

2023. 02. 16.

KIÁLTVÁNY A VÁROSLIGETI FAVÁGÁSSAL ÉS TÉRFOGLALÁSSAL KAPCSOLATBAN

A kormány döntése nyomán csütörtök reggel elkezdték a Városliget fáinak kivágását. Tüntetők egy csoportja közbeavatkozott, elfoglalta a területet, és elérte a munkagépek kivonását.

MIÉRT VÁGJÁK A FÁKAT?

A tőkés rendszer válságban van. A profitszerzés egyre nehezebb, ezért a tőke egyre inkább a háborúkban (Szíriától Ukrajnáig), a bérmunkások elleni frontális támadásban (a buszvezetőktől a pedagógusokig), a szociális ellátórendszer felszámolásában (a nyugdíjrendszertől az egészségügyi ellátásig) és a spekulációban (a telek- és földspekulációtól a pénzügyi spekulációig) keresi a hasznát.
A városközpontok be nem épített területei valóságos csemegék a nyereségre éhes tőke számára!
A Városliget helyére a kormány egy turisztikai-szórakoztatóipari komplexumot szán. Ha az megépül, akkor a minden más módon is megtaposott, kizsigerelt bérmunkások tömegétől elveszik a lakóterük utolsó olyan darabját is, ahol a természet még nem volt teljesen kiirtva, ahol még nem terpeszkedtek úton-útfélen az elidegenült árufogyasztás szentélyei, amely a tömegek tudatában, halványan bár, de „közös javukként” élt, amely nem válhat senki magánbirtokává.

KI ELLEN KELL HARCOLNUNK?

A Liget Projekt végső fokon ugyanúgy a kapitalizmus terméke, mint a „menekültválság” és annak „kezelése”, mint a KLIK, a kormány, az ellenzék és az egész állami intézményrendszer! A problémát vagy a gyökerénél ragadjuk meg, vagy hagyjuk, hogy átverjenek, felhasználjanak, majd eltapossanak minket. A rendszer egészét kell megtámadnunk!
– Harcolnunk kell a kormány ellen, amely előbb vagy utóbb rendőri erővel fogja megpróbálni kiüríteni a területet, hogy folytathassa a Liget letarolását és üzleti kiaknázását!
– Harcolnunk kell az ellenzéki politikai erők ellen is, amelyek minden erővel igyekeznek rátelepedni a tiltakozásra! Ők a mozgalmat saját hatalmi ambícióik megvalósítására használják fel. Kihasználnak minket, és ráadásul amint lehet, le fognak paktálni a kormánnyal, és megpróbálják leszerelni a mozgalmat!
– Harcolnunk kell minden olyan tendencia ellen, amely intézményesíteni akarja a tiltakozást, hogy azt opportunista manőverezések, tárgyalások és kompromisszumok útján pacifikálja, demoralizálja és a rendszerbe integrálja!

HOGYAN GYŐZHETÜNK?

– Utasítsuk el, hogy felülről próbáljanak minket megszervezni, irányítani! Ne kérjünk semmilyen párt vagy más intézményes szervezet támogatásából! Vagy megtanuljuk megszervezni magunkat, vagy vereségre vagyunk ítélve! Önszerveződés, öntevékenység, osztályszolidaritás!
– Utasítsunk el minden egyezkedést, minden tárgyalást! Aláírásokkal és szavazatokkal nem lehet buldózereket megállítani! A buldózereket öntudatos, öntevékeny és magukat megszervező tömegek állítják meg!
– Szólítsuk meg a bérmunkás osztály minden elégedetlen tagját! Nincs külön oktatásügy, egészségügy, menekültügy, Liget-ügy! Ha a különböző tiltakozó mozgalmak egymástól elszigeteltek maradnak, egyesével fogják leverni valamennyit!
– A birtokba vett területek váljanak a harc és a közösségi élet gócpontjaivá! Hívjuk a tömegeket plakátokkal, röplapokkal, interneten, vitatkozzunk, szervezzük meg szükségleteink kielégítését a szolidaritás és a közösségiség bázisán az árucsere helyett!

HA A TŐKE DÖNTI A FÁKAT, MI DÖNTSÜK A TŐKÉT!!!

Ne hagyjuk, hogy a tőke jobb- vagy baloldali, zöld vagy liberális ordasai betondzsungelbe temessenek bennünket, ahol médiájuk képein keresztül szemlélhetjük a kertek, parkok, erdők, mezők, óceánok pusztulását, hiszen profitjuk érdekében mindent felzabálnak és tönkrezúznak! Minden harc részleges és elszigetelt marad, ha nem egy olyan társadalomért folyik, amelyben mindennemű kizsákmányolás megszűnik, ahol természet és emberi közösség harmóniába kerül: a kommunizmusért!

„Elmúlt a tél. Süss fel, te Nap!
Új fű borul a holtra már.
De aki még nincs a föld alatt.
Kapcát cserél és talpra áll.”
(B. Brecht)

Anarcho- Kommunisták csoportja
akomm@citromail.hu

2016. március