GÖRÖGORSZÁGI HARCOLÓ PROLETÁROK KIÁLTVÁNYA, 2015. JÚLIUS

2023. 02. 16.

GÖRÖGORSZÁGI HARCOLÓ PROLETÁROK KIÁLTVÁNYA, 2015. JÚLIUS

 

Barikád Kollektíva: Néhány szó elöljáróban

A burzsoá média másról sem ugat a görögországi események kapcsán, minthogy a nemzetközi pénzügyi szervezetek és a nyugat-európai államok milyen intézkedésekkel kívánják „megmenteni” Görögországot. A valóság ezzel szemben az, hogy ezek a törekvések kizárólag arra irányulnak, hogy biztosítsák a gazdaság működőképességét, stabilizálják a burzsoázia uralmát, hogy az hosszabb távon nyugodtabb, kiszámíthatóbb körülmények között sajtolhassa ki az értéktöbbletet a munkásosztályból. Ezért a már korábban adósságspirálba került országban az újabb hitelek folyósításával párhuzamosan további, a korábbiaknál is brutálisabb megszorító intézkedéseket vezetnek be. A helyi burzsoázia az, amely az államhatalom és az ország gazdaságának konszolidálását célzó pénzeket felveszi, használja, de a görögországi munkásosztálynak kell mindezt megfizetnie megemelt adók, csökkenő bérek, megszűnő szociális ellátások stb. formájában.
A burzsoá média arról persze mélyen hallgat, hogy a görögországi proletariátus mindezt nem tűri tétlenül. A megszorító intézkedések hatásait csak ősszel lehet majd teljes egészében érezni, de már most tízezres tüntetések vannak az országban, és olyan forradalmi kisebbségek is szerveződnek, amelyek elutasítanak mindféle, az állammal, a különböző tőkés frakciókkal kötendő kompromisszumot és osztályharcos, internacionalista alapon állnak szemben az ellenforradalom helyi erőit képviselő Syriza kormánnyal és a nemzetközi burzsoáziával. Az egyik ilyen szerveződés felhívását közöljük lentebb. Ne feledjük:

A GÖRÖGORSZÁGI PROLETÁROK HARCA A MI HARCUNK!
A VELÜK VÁLLALT SZOLIDARITÁS AZT JELENTI, HOGY MINDENÜTT FOKOZZUK A KAPITALIZMUS ÉS A TŐKÉS ÁLLAM ELLENI HARCOT!
SZERVEZŐDJ ÉS HARCOLJ A KOMMUNIZMUSÉRT !
KOMMUNIZMUS VAGY HALÁL!

BARIKÁD KOLLEKTÍVA

http://barricade.hol.es/

*

A MUNKÁSOK ÉS MUNKANÉLKÜLIEK GYŰLÉSÉNEK FELHÍVÁSA A MEGSZORÍTÁS ÉS A LEÉRTÉKELÉS FOLYAMATBAN LÉVŐ POLITIKÁJA ELLEN 2015 NYARÁN, ATHÉN

Az utóbbi öt évben könyörtelenül és rendíthetetlenül érvényesítik nem csupán a munkaerőnk, hanem egész életünk leértékelésének a politikáját (ez népszavazásként is ismeretes). Ezt teszi, ezt hirdeti az állam és a tőke jobb- és baloldala is.

Mi, bérmunkások, munkanélküliek, diákok és háziasszonyok, akik ezt a felhívást közzé tesszük, azok közé tartozunk, akik ezen évek alatt különböző osztályharcokban vettek részt, vagy a munkahelyeken vagy a munkásnegyedekben.

Mi vagyunk azok, akiknek – akár NEM-el szavaztunk, ami NEM-et jelent a megszorítások és a leértékelés politikájának egészével szemben, akár tudatosan távolmaradtunk a népszavazástól, elutasítva a politikai pártok által megfogalmazott dilemmákat – egy közös vágyuk van. A vágy, hogy osztályunk érdekeit megvédjük a fejesek érdekeivel szemben és hogy támogassunk minden lehetséges kollektív akciót szociális szükségleteink kielégítésére.

Röviden, egyetértünk annak szükségességében, hogy
MEGSZERVEZZÜK OSZTÁLYUNK ÉS SZÜKSÉGLETEINK LÁTHATÓSÁGÁT A KÖZTERÜLETEN.

Az utóbbi öt évben túlságosan is sokat szenvedtünk és a tőkés állam most, a harmadik memorandum elfogadás után, biztosít minket, hogy továbbra is szenvedni fogunk:

bér- és nyugdíjcsökkentés, az egészségügyre és az oktatásra fordított kiadások csökkentése, megszűnő munkanélküli segélyek, háztartásaink közvetlen adóztatásának növelése, az ennivaló, az élelmiszer, a közlekedés közvetett adóztatásának növelése…

Köpünk a helyi és a nemzetközi tőkések valamint az őket képviselő politikai személyzet által számunkra felajánlott „humanitárius segélyre”. Nem vagyunk koldusok, nincs szükségünk rájuk; ők azok, akik még mindig itt vannak „humanizmusunknak” és annak a kikényszerített munkaidőnek köszönhetően, amivel őket szolgáljuk.

NEM MARADUNK A LEGÚJABB FEJLEMÉNYEK PASSZÍV NÉZŐI. NEM FOGJUK A KIRAKATOKAT NÉZEGETNI, A KÜLÖNBÖZŐ POLITIKAI ÁRUCIKKEK ÁRAIT BÁMULVA.

„Megkíméltük magunkat a GREXIT-től és a pénzügyi megfulladástól!”, mondják a kormányzati csalók, akik az uzsorás államokkal együtt mosolyogva osztoznak ugyanabban, a „kivételes helyzet”-ről szóló megtévesztő ideológiában és gyakorlatban. A hamis, zsaroló dilemmák (euro vagy drachma?) ezen ideológiájával és gyakorlatával nem „kivételes”, hanem azon folyamatosan fennálló szükségletüket leplezik, hogy megszerezzék a helyi és a „külföldi” proletariátus termelő és újratermelő munkája által létrehozott vagyont.

VISSZA FOGJUK VENNI AZT, AMI A MIÉNK! TUDJUK, HOGY MÉG A LEGKÖZVETLENEBB SZÜKSÉGLETEINK KIELÉGÍTÉSE IS SZÜKSÉGSZERŰEN A TERMELŐESZKÖZÖKNEK, AZ ELOSZTÁS ÉS A KOMMUNIKÁCIÓ ESZKÖZEINEK – MELYEKET A PROLETÁROK MÚLTBÉLI GENERÁCIÓI ÉS MI HOZTUNK LÉTRE – A VISSZAVÉTELÉHEZ VEZET MINKET.

Kijelentjük, hogy fasiszták, rasszisták, szexisták és sztálinisták jelenléte és részvétele a gyűlésünkön nem kívánatos. Nem vagyunk hazafiak, nem harcolunk semmiféle nemzeti zászló alatt. Hazánk a nagyvilág. Nem harcolunk olyan homályos és félrevezető kategóriák alatt, mint „az állampolgárok”, „lakosok/szomszédok”, „magántulajdonosok” és „az emberek”, amiket az aljas politikusok mindenhol arra használnak, hogy elleplezzék a társadalmi egyenlőtlenség és a munka kizsákmányolásának valóságát.
Felhívunk mindent elvtársat, mindenkit, aki a korábbi években a munkahelyeken és a kerületekben autonóm módon harcolt és most is küzd a leértékelés és a befogás politikája ellen, hogy csatlakozzon szerveződési törekvéseinkhez és továbbra is szálljon szembe az új memorandumnak a végrehajtási szabályaival, amiket a napokban szavaz meg a parlamentben a SYRIZA-ANEL-ND-PASOK-TO POTAMI informális össz-párti kormánya. S mindezeken túl arra hívunk fel, hogy találjunk módot szükségleteink közvetlen kielégítésére.

MUNKÁSOK ÉS MUNKANÉLKÜLIEK SYNTAGMA TÉRI GYŰLÉSE
2015. 07. 14.

KIEGÉSZÍTÉS: 15-én, szerdán, a közszférában dolgozók reggeli demonstrációja után a gyűlés akciót hajtott végre a metrónál, hogy ingyenes tömegközlekedést követeljen. 16-án megalakultak az első gyűlés során javasolt munkacsoportok a tevékenységek és az események megszervezésére. 19-én, vasárnap a gyűlés szolidaritási akciót fog tartani azoknak a kereskedelmi szektorban dolgozó sztrájkoló munkásoknak a támogatására, akik blokád alá fogják venni Athén központi kereskedelmi utcáját a vasárnapi szabadnap eltörlése elleni tiltakozásul. 21-én, kedden és 23-án, csütörtökön a gyűlés két nyilvános vitát fog szervezni a Syntagma téren: egyet az új megszorító intézkedésekről és egyet az árak és a hátralékok önkényes lecsökkentéséről.

http://synelefsi-syntagmatos.espivblogs.net/

synel.syntagma@espiv.net

0 comments on “GÖRÖGORSZÁGI HARCOLÓ PROLETÁROK KIÁLTVÁNYA, 2015. JÚLIUSAdd yours →

Vélemény, hozzászólás?