MAHNOISTA KIÁLTVÁNYOK

2023. 02. 16.

MAHNOISTA KIÁLTVÁNYOK

MAHNOISTA KIÁLTVÁNYOK

Felkelő mahnovisták: A fiatalokhoz!


Miért ültök otthon, elvtársak? Miért nem vagytok köztünk?

Vagy arra vártok, hogy megérkezzenek a komisszárok a büntető különítményeikkel és erőszakkal besorozzanak titeket? Ne higyétek, hogy nem fognak megtalálni titeket, hogy majd sikerül elrejtőznötök és megmenekülhettek! A bolsevik hatóságok már bebizonyították, hogy semmi sem tudja megállítani őket: letartóztatják a családotokat és a rokonaitokat, túszokat ejtenek, és ha kell, ágyúval lövetik az egész falut, de valamilyen módon besoroznak a kormány hadseregébe téged és az elvtársaidat, akik most még szabadok vagytok.

És akkor fegyverrel a kezetekben el fognak küldeni, hogy legyilkoljátok paraszt és munkás testvéreiteket, a forradalmi felkelő mahnovistákat.

Mi, mahnovista felkelők, nem ülünk otthon, habár mindannyiunknak vannak szeretteink, családunk és rokonaink, akiktől nem szeretnénk távol lenni. De forradalmárok vagyunk. Nem maradhatunk közönyösek, amikor azt látjuk, hogy a dolgozó embereket újra rabszolgaságba vetik, a szocialista-kommunista álarc mögé bújva új despota urak kerekednek föléjük, a munkás-paraszt hatalom zászlaját lengetve. A forradalom három éve megtanított minket arra, hogy minden hatalom, legyen az Véres Miklós vagy a bolsevik-kommunisták kezében, kivétel nélkül ellenforradalmi. Mi mahnovisták a totális társadalmi forradalom zászlaját emeljük a magasba. Minden hatalom és elnyomó ellen, a dolgozók szabad szovjetjeiért harcolunk.

Kövessetek minket, elvtársak! Maradjanak otthon valakinek a szoknyája mellett a bátortalanok, az önzők és a gyávák – nekünk nem kellenek puhányok. De neked, aki becsületes paraszt vagy munkás vagy, köztünk van a helyed, a forradalmi felkelő mahnovisták között. Mi senkit sem fogunk erővel besorozni. De ne feledd: a bolsevik kormány brutális erőszakkal bánik a mahnovistákkal, és ez minket is könyörtelen harcra kötelez.

Tehát, döntsetek, elvtársak! Besoroznak a komisszárok, ellenünk küldenek, és akkor kénytelenek leszünk ellenségesen, a forradalom ellenségeként viszonyulni hozzátok. Velünk vagy ellenünk – válasszatok!

Felkelő mahnovisták

(1920. június)

Felkelő mahnovisták: Elvtársak a Vörös Hadseregben!

Parancsnokaitok és komisszárjaitok azzal fenyegetnek és hitegetnek titeket, hogy a mahnovisták megölik az elfogott vöröskatonákat.

Elvtársak! Vezetőitek azért találták ki ezt az aljas hazugságot, hogy ti rabszolgák módjára megvédjétek a komisszárok érdekeit, és hogy ne hagyjátok, hogy a mahnovisták foglyul ejtsenek titeket, és így megtudjátok az igazat a munkás-paraszt mahnovista mozgalomról.

Mi, elvtársak, minden zsarnoki elnyomás ellen keltünk fel. Három éven keresztül folyt a vérünk a frontokon. Elüldöztük az osztrák-német zsarnokokat, szétvertük Gyenyikin hóhérjait, harcoltunk Petljura ellen, most a komisszárok hatalma ellen küzdünk, a bolsevik-kommunista párt diktatúrája ellen, amely rátette vaskezét a dolgozó emberek teljes életére: Ukrajna parasztjai és munkásai nyögnek az igájuk alatt. Könyörtelenül ki fogjuk irtani a lengyel földesurakat is, akik idejöttek elfojtani a forradalmunkat és megfosztani minket az elért eredményeinktől.

Harcolunk minden hatalom és elnyomás ellen, akárhonnan is eredjen. A mindenféle nemzetiségű földesurak és kapitalisták, a gyenyikinista tábornokok és tisztek, a lengyel földesurak és a bolsevik komisszárok a halálos ellenségeink. Könyörtelenül megbüntetjük és megöljük őket, mivel ők ellenségei a dolgozó emberek forradalmának.

De téged, elvtárs a Vörös Hadseregben, testvérünknek tartunk, akivel együtt akarunk küzdeni a valódi felszabadulásért, a pártok és hatóságok elnyomása nélküli igazi szovjetrendszerért.

Az elfogott vöröskatonákat azonnal szabadon engedjük, bárhová mehetnek, vagy ha akarnak beállhatnak közénk.

A csatákban elfogott vöröskatonák ezreit engedtük már szabadon, a sok fogoly közül ma számosan önzetlenül harcolnak a sorainkban.

Tehát elvtársak a Vörös Hadseregben, ne higgyétek el a parancsnokaitok meséit, hogy a mahnovisták megölik a vöröskatonákat. Ez aljas hazugság.

Amikor csatába küldenek a mahnovisták ellen, ne mocskoljátok be a kezeteket a testvéreitek vérével. Amikor a harc elkezdődik, öljétek meg a parancsnokaitokat, ne lőjetek ránk, hanem gyertek át a mi sorainkba. Testvéreinkként fogunk köszönteni titeket, és együtt teremtjük meg a munkások és parasztok igaz és szabad világát, együtt harcolunk a dolgozó emberek összes elnyomói és tirannusai ellen.

Éljen a mahnovista forradalmi felkelők és a Vörös Hadsereg munkásainak és parasztjainak testvéri egysége!

Felkelő mahnovisták

Felkelő mahnovisták: Állj meg egy percre! Olvasd el! Gondolkozz!

Elvtárs a Vörös Hadseregben! A parancsnokaid és komisszárjaid ideküldtek, hogy elfogd a felkelő mahnovistákat. Feljebbvalóid parancsára békés falvakat fogsz feldúlni, olyan embereket fogsz megölni, akiket nem ismersz, de akikről azt mondták neked, hogy a nép ellenségei. Azt mondták neked, hogy a mahnovisták banditák és ellenforradalmiak.

Kioktatnak, parancsolnak neked, nem kérdezik meg a véleményedet, ideküldenek, és parancsnokaid engedelmes rabszolgájaként foglyokat ejtesz és megölöd őket. Kiket? És miért?

Gondolkozz el ezen, elvtárs a Vörös Hadseregben! Gondolkozz ezen, te, aki dolgozó paraszt vagy munkás vagy, akit erőszakkal soroztak be az új urak hadseregébe, akik a munkás-paraszt hatalom lelkesítő címét bitorolják.

Mi forradalmi felkelő mahnovisták, mi is parasztok és munkások vagyunk, mint ti, testvéreink a Vörös Hadseregben. Az elnyomás ellen keltünk fel, egy jobb és boldogabb életért harcolunk. A mi őszinte célunk a dolgozók hatalomnélküli társadalmának elérése, amelyben nem lesznek paraziták és komisszár-bürokraták. Azonnali célunk a szabad szovjetek rendszerének megteremtése, amelyben nincs hatalma sem a bolsevikoknak, sem pedig bármiféle egyéb pártnak. Ezért küldött a bolsevik-kommunista kormány büntető expedíciót ellenünk. Sietve békét kötöttek Gyenyikinnel, a lengyel földesurakkal és a többi fehérgárdista söpredékkel azért, hogy könnyebben el tudják pusztítani a forradalmi felkelők népi mozgalmát, akik az elnyomottakért keltek fel, hogy lerázzák az elnyomás igáját.

A fehér-vörös hadsereg parancsnokság fenyegetései nem tudnak megfélemlíteni minket.

ERŐSZAKKAL FOGUNK VÁLASZOLNI AZ ERŐSZAKRA!

Ha szükséges, mi maroknyian megfutamítjuk a bürokratikus Vörös Hadsereg légióit. Mert mi vagyunk a szabadságszerető forradalmi felkelők, és mi harcolunk az igaz ügyért.

Elvtárs! Gondolkozz: kivel vagy és ki van ellened?

Ne legyél rabszolga! Légy ember!

Felkelő mahnovisták

(1920. június)

0 comments on “MAHNOISTA KIÁLTVÁNYOKAdd yours →

Vélemény, hozzászólás?