ELÉG A MEGALÁZKODÁSBÓL!

2023. 02. 16.

ELÉG A MEGALÁZKODÁSBÓL!

ELÉG A MEGALÁZKODÁSBÓL!

Röplap a lakhatásról

A lakhatásért eredményesen harcolni csak a tőke és az állam ellen harcolva lehetséges.

A magas albérletárak a haszonért és hatalomért létrehozott lakáshiánynak köszönhetőek.

Ahogy a tőkés működésnek önmagában nem célja élelmet termelni, úgy lakások építése sem az; a célja a profit, önmaga felhalmozása.

Az államnak sem célja önmagában a lakások építése. Célja saját hatalmának felhalmozása, mi profittá, tőkévé lehet önmaga, illetve a magántőkék számára; és hatalmának fenntartásával és felhalmozásával egyben a tőke univerzumának a fenntartása a célja, nem pedig az élet feltételeinek a biztosítása.

Nem fognak olcsó bérlakásokat építeni. A tőke nem fogja letörni az árakat, nem fog önként lemondani a hasznáról.

Az állam nem mindannyiunk védőszentje, hanem a tőke gépezetének alkatrésze. Oligarchák szervezője és kifizetője; minél többet nyerészkedhetnek az árak emelkedésén, stadion és ligetprojektek nagyberuházásain, városrészek dzsentrifikálásán, luxusgettók teremtésén, annál kevésbé kell egymást ölniük a megrendelésekért, a túlszámlázott projektekért, a lopnivalóért, annál biztosabban és békésebben telnek öntelt mindennapjaik. Békéjük és biztonságuk tömegek nyomorán és kiszolgáltatottságán alapul. Azt képzelni, hogy ezen a politikai csúcsvezetés változtathat, naivitás.  Az állam vezetésére törekvő szervezetek nem szüntethetik meg se a szegénységet, se a lakásínséget. Csak saját politikai karrierjüket építgetik más nyomorán; és vagy eleve a burzsoázia szervezeteként kerülnek az állam élére, vagy a gazdasági hatalmasságok, az állami bürokrácia korruptjai, meg saját haszonlesőik teszik azzá őket. Az egész rohadt, úgy, ahogy van.

A tőke társadalmiságban, nemzetköziségben, technikában, termelékenységben mind a magán, mind az állami tulajdonláson, így a piacon, áruviszonyokon túlfejlett szisztéma. Vagyis önmagán fejlődött túl: túl kevés munkával túl sok termék; túl sok tőke, mit nem lehet hová befektetni a mindent magával rántó spekuláción kívül; túl sok ember, akit „igazi”, tőkét termelő bérrabszolgaként se tudnak foglalkoztatni. Eleven munkaerő kizsákmányolásán alapul e rend, ahol a kizsákmányolást úgy fokozzák, hogy kikapcsolják az eleven munkaerőt a termelésből.  A konkurenciaharcban a profit ma és azonnal kell; a tőkék és államok szűkülő lehetőiket egyrészt bérletöréssel, további termelékenységnöveléssel, másrészt a fizetőképes kereslet jobb kihasználásával, vissza nem fizethető hitelekkel, árak emelésével próbálják hasznukra fordítani. Azaz a lehetőiket mindezzel tovább szűkítik, a reménytelen szegénységet tovább növelik. Ez lefelé tartó spirál, ahol az állam és a tőke szerveződései a gyengébbeket, ellenük nem szerveződőket kíméletlenül és kegyetlenül kisemmizik, háborúba taszítják, hajléktalanná, menekültekké teszik.  Maradékok fasisztájaként alkalmi szövetségest keresnek az alávettetek, kizsákmányoltak, kisemmizettek közt előítéletek, nemzeti, vallási gyűlölködések felszításával- majd kihasználva s teljesen atomizálva egyszerűen a szemétbe dobják őket, mondván: gyengébbek és kihasználhatóak. Ezért kell egymással szolidárisnak lenni, ezért kell összeszerveződni a tőke és az állam ellen, mert más erő nem tudja megfékezni ámokfutásukat. Le kell számolni az elitizmussal, az antiszolidaritással. Nincs önmagában lakás, egészségügy, menekült kérdés. A világ a tőkéé, az államé. A város a tőkéé, az államé. Ahhoz, hogy egyáltalán létezhessünk e bolygón, fel kell ismernünk: minden kérdésben együtt kell fellépnünk a tőke és az állam ellen, mert más nyomora a miénk is. Meg kell változtatni a társadalmi viszonyokat, végképp el kell törölni a tőke és az állam világát annak összes aljasságával és gyötrelmével együtt. Nincs más megoldás.

.

Ha nincs hol laknod, foglald el az üresen álló lakásokat, házakat!

Ha felismerted, hogy erre nem vagy képes egyedül, szervezkedj!

Ha felismerted, hogy mindezt csak a tőkével és az állammal szembeni küzdelemben lehetséges, harcolj!

Foglalj! Ne kérj, ne könyörögj!

Elég a megalázkodásból!

Tedd az utcákat, a házakat, a parkokat a kizsákmányoltak és kisemmizettek tőke és állam ellenes közösségi terévé!

2016. 10. 10.

0 comments on “ELÉG A MEGALÁZKODÁSBÓL!Add yours →

Vélemény, hozzászólás?